Menu

18 juni 2022

R E U N I E

 100 jaar

RK Basisschool Sint Vitus

 Winschoten

bekijk het

DAG-PROGRAMMA

HIER

Bekijk en -luister de wáre Sint Vitus spirit !

1921

      1921                                                2021

Na het verwerven van een eigen Rooms Katholieke pastorie in de Langestraat in 1875 met daar naast het volwaardige kerkgebouw van 1880 en in 1882 een eigen Rooms Katholieke begraafplaats aan de Pekelderstraat werd in 1902 opgericht

"een Fonds ten behoeve van een op te richten Liefdegesticht of Katholieke school".

Eerst nadat de parochie in 1916 van het Aartsbisdom een financiële handreiking kreeg kon men daadwerkelijk aan de stichting beginnen. Jaren daarvoor was zij reeds in het bezit gekomen van enkele percelen grond achter de kerk, aan de Gassingel, waarop de bouw van de school uiteindelijk moest plaatsvinden.

Op 15 augustus 1921 was het FL 79.523,15 kostende gebouw gereed en kon de school, na eerst plechtig door pastoor Holtel te zijn ingewijd, voor het eerst feestelijk in gebruik genomen. 

Onze reünie wordt gesponsord door

reüniesponsor